Krajinářská architektura

Nabídka projekčních, konzultačních a dalších činností:

Soukromá zeleň – zahrady rodinných domů, vila domů, atriové zahrady, předzahrádky, rekonstrukce zahrad již založených. Projektujeme i stavební prvky do zahrad – schodiště, altány, pergoly, opěrné zídky, oplocení aj.

Veřejná zeleň – zeleň obytných souborů, sídlištní zeleň
Zeleň městského parteru – úpravy náměstí, pěší zóny, prostory před významnými budovami
Vyhražená zeleň – zeleň sportovišť, zeleň průmyslových areálů
Zahrady pro slabozraké, nevidomé nebo handicapované
Zahrady školských zařízení – dětská hřiště, mateřské školky, školy
Parky, rekreační parky, lázeňské parky, seniorparky
Obnovy parků historických
Doprovodná zeleň komunikací
Návrhy osázení pietních míst, návrhy osázení nádob
Návrhy zeleně na konstrukci – zelené střechy a zelené stěny

Pasport zeleně
Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření
Konzultační činnost, plány péče o zeleň
Rozpočty krajinářských úprav

V posledních letech navrhujeme zeleň do měst s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou, navrhujeme prokořenitelné pásy pro stromy v zadláždění, navrhujeme vylepšení stanovištních podmínek již vysazené zeleně ve městech.

Zpracováváme projektovou dokumentaci všech stupňů – studie, DUR, DSP, DPS.
Spolupracujeme s architekty, se stavebními i dopravními projekcemi.

Pro naši práci používáme programy Auto CAD a NBL Landscape Designer, pro ruční kresbu tužku, pera, pastely i uhel.

Pro naše klienty zajistíme:

Pomoc při výběru dodavatele zahrady.
Odborný dohled při realizaci zahrady.
Odbornou pomoc při nákupu rostlin (pokud chcete realizovat výsadby svépomocí).
Odborné konzultace při realizaci svépomocí.

Miriam Janů, DiS.
Je absolventkou České zahradnické akademie v Mělníku, kde vystudovala obor Zahradní a krajinná tvorba a je Diplomovaný specialista v oboru: Zahradní a krajinná tvorba.
Je řádným členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.