Monolity

Bytový dům U Rokytky Praha, klient Spojprojekt a.s.

monolity, bílá vana, založení na desce podporované pilotami. DSP + DPS + VTD, 2017-2019

Polyfunkční dům Avicena Liberec, klient Valbek s.r.o

monolity, objekt jednostranně do 2.NP zatížen zemním tlakem, založení na desce. DPS + VTD 2015 – 2016