Veřejná zeleň

Rezidence Hraběcí, Liberec

Návrh krajinářského řešení u nového bytového souboru – výsadby v ulici Hraběcí, park s dětským a workoutovým hřištěm, zpřístupnění potoka, zeleň u objektů, zeleň na konstrukcích- zelené střechy, zelené fasády. Velký důraz je kladen na MZI.
Inventarizace, Studie, DUR, klient ŠONSKÝ architects s. r. o.

Sídlo VGD a Alethes Střelnice, Liberec

Základním cílem návrhu je vybudování příjemného společného pobytového místa pro krátkodobý odpočinek u rekonstruovaného objektu. Budou vysazeny nové stromy v pravidelném rastru, na rozhraní mezi parkovací plochou a objektem objektu bude vysazen barevný listnatý strom, který bude podsazen trvalkami. Před objektem bude založen trvalkový záhon v úzké dlouhé linii. V zadní části objektu bude vysazen soliterní listnatý strom s podsadbou trvalek, budou vybudovány vyvýšené trvalkové záhony pro pěstování bylin. K nově vybudovaným opěrným stěnám budou vysazeny popínavé dřeviny opadavé i stálezelené. Plochy svažité budou osázeny půdopokryvnými dřevinami, rovinaté plochy budou zatravněny. Památkově chráněný objekt č.p.322/5 restaurace Střelnice, nemovitá kulturní památka. Památkově chráněný je celý pozemek 1419/1.
Dendrologický průzkum, DSP, DPS, DZSPD, klient atakarchitekti s.r.o.

Regenerace sídliště Ruprechtice – Rychtářská

Návrh liniových výsadeb, návrh přesazení dřevin, doplnění dřevin, trvalkové záhony
DPS, AD, klient Kancelář architektury města Liberec