Veřejná zeleň

Krajinářské řešení Liberec – Ruprechtice

Návrh liniových výsadeb, návrh přesazení dřevin, doplnění dřevin, trvalkové záhony
DSP, klient Kancelář architektury města