Zeleň městského parteru

Krajinářské úpravy v ulici Moskevská, Liberec

Návrh výsadby stromů, prokořenitelné pásy se strukturálními substráty, trvalkové záhony
DPS, klient Statutární město Liberec

Příšovická náves

Návrh výsadby stromů, trvalkové záhony, zelené kopečky, návrh úpravy stanovištních podmínek stávajících stromů technologií air-spade.
DPS, klient atakarchitekti s.r.o.

Malý městský zásah, úprava nároží Jánská, Liberec

Věčná něha Lukáše Rittsteina přitisknutá k betonové palisádové obrubě vymezující prostor stromu, zabetonovaný kruh omezující přístup vody ke kořenům lípy.

Betonová palisáda byla odstraněna, kruhový prostor zvětšen, otevřená stromová mísa osazena cibulovinami, travinami a trvalkami, navazuje kružnice z žulové dlažby se spárou vysypanou jemným štěrkem umožňující zásak dešťových vod. Strom dostal svůj prostor a odvděčuje se krásnou zdravou korunou, zlepšuje nám klima.

Lavička…bezbranná, zlatá hmota připomínající kytovce, vyplaveného na pobřeží, držící se horizontálního umělého kmene, který se tváří jako pravý… byla odsunuta a dostala svůj vlastní prostor.

Zlepšení stanoviště stávajícího stromu-lípy, vsak dešťových vod, kruhový trvalkový záhon.
DPS, AD, klient Statutární město Liberec

Revitalizace náměstí Dr.Karla Kramáře, Vysoké nad Jizerou

Návrh zeleně s důrazem na hospodaření s dešťovými vodami, návrh výsadby stromů do prokořenitelných pásů se strukturálními substráty, návrh květinových výsadeb, mobilní zeleně, zatravnění.
Studie, DSP, klient: atakarchitekti s.r.o.

Úprava zeleně před Sokolovnou, památník T.G.Masaryka

Návrh úpravy zeleně před Sokolovnou, otevření pohledu na zrekonstruovaný objekt, vytvoření vhodného pozadí pro památník T.G.Masaryka.
Studie, klient: Město Železný Brod