Zeleň městského parteru

Výsadby v ulici Moskevská, Liberec

Návrh výsadby stromů, prokořenitelné pásy se strukturálními substráty, trvalkové záhony
DPS, klient Statutární město Liberec

Malý městský zásah, úprava nároží Jánská, Liberec

Zlepšení stanoviště stávajícího stromu-lípy, návrh pro vsak dešťových vod, kruhový trvalkový záhon.
DPS, klient Statutární město Liberec

Úprava zeleně před Sokolovnou, památník T.G.Masaryka

Návrh úpravy zeleně před Sokolovnou, otevření pohledu na zrekonstruovaný objekt, vytvoření vhodného pozadí pro památník T.G.Masaryka
Studie, klient: Město Železný Brod