Doprovodná zeleň komunikací

Parkoviště Pastýřská Liberec

Návrh výsadby stromů do prokořenitelných pásů se strukturálními substráty, stromy do pěší komunikace, trvalková rabata. Hospodaření s dešťovými vodami, aplikace MZI.
DSP, DPS, AD, klient Statutární Město Liberec, Generální projektant Nýdrle – projektová kancelář s.r.o.

Rekonstrukce ulice Sokolská Liberec

Návrh výsadby stromů do středových pásů vozovky, stromy do pěší komunikace, prokořenitelné pásy se strukturálními substráty, trvalkové záhony, mobiliář, autobusové zastávky s vegetačními střechami, návrh kladení dlažeb.
DPS, DSP, AD, klient Město Liberec a liberecký kraj, GP Nýdrle – projektová kancelář s.r.o.