Doprovodná zeleň komunikací

Parkoviště Pastýřská Liberec

Návrh výsadby stromů do parkovacích pruhů, prokořenitelné pásy se strukturálními substráty, stromy do pěší komunikace, trvalková rabata.
DPS, Generální projektant Nýdrle – projektová kancelář s.r.o.

Sokolská ulice Liberec

Návrh výsadby stromů do středových pásů vozovky, stromy do pěší komunikace, prokořenitelné pásy se strukturálními substráty, trvalkové záhony, mobiliář, autobusové zastávky.
DPS, Generální projektant Nýdrle -projektová kancelář s.r.o.