Návrhy zeleně na konstrukci – zelené střechy

Vegetační střecha nad dojezdem tobogánu Městský plavecký bazén Liberec

Návrh souvrství a výsadeb, individuální výsadbový plán

Vegetační střecha na administrativním objektu Lego Kladno

Návrh souvrství a výsadeb, individuální výsadbový plán
DPS, generální projektant stavby Sater projekt s.r.o.

Vegetační střecha u RD v Liberci

Návrh souvrství a výsadeb, rozchodníkové koberce
DPS, generální projektant RG architects s.r.o.