Vyhražená zeleň

Zeleň sportovišť, zeleň průmyslových areálů

Sadové úpravy Městský plavecký bazén v Liberci

Návrh zeleně u vstupu, atrium jižní (záhon laděný do bílé barvy), atriová zahrada u wellness, vegetační střecha, zeleň okolo objektu.
DSP, generální projektant stavby: Atelier A11 Hradec Králové s.r.o.

Sadové úpravy Lego Kladno

Návrh zeleně do výrobního areálu Lego, záhony u vstupů, zeleně v atriu, vegetační střecha, zeleň v nádobách, výsadby stromové a keřové u parkovacích ploch.
DUR, DSP, DPS, pasport zeleně, dokumentace v českém a anglickém jazyce, generální projektant Sater projekt s.r.o.