Projekty statika

Zpracováváme projektovou dokumentaci všech stupňů (studie, DUR, DSP, DPS, VTD). Pracujeme v grafickém prostředí Allplan. Spolupracujeme v BIM, komunikuje ve formátech dwg, ifc, pdf. Používáme výpočtové SW firem SCIA, RIB, FINE, IDEA STATICA. Pro administrativu požíváme SW Microsoft.
Spolupracujeme s architekty, se stavebními i dopravními projekcemi.
V posledních letech se specializujeme na železobetonové konstrukce. V našich projektech navrhujeme prefabrikované i monolitické konstrukce, popřípadě jejich kombinace, anebo spřažené konstrukce beton-beton, dále pak předpjaté železobetonové konstrukce.

Máme velké zkušenosti s pohledovými železobetonovými fasádami, s použitím strukturálních matric pro pohledový beton, dále i probarvený beton.
Pravidelně projektujeme konstrukce z oceli i dřeva. Bohaté zkušenosti máme s kombinovanými nebo spřaženými konstrukcemi ocel-beton.
Téměř v každém našem projektu řešíme založení (piloty nebo plošné základy), bílé vany, opěrné stěny nebo pažení stavební jámy.
Pro naše klienty zajišťujme pravidelné kontroly a údržbu nosných konstrukcí pozemních staveb dle ČSN 73 2604, statické posudky, nebo výpočet požární odolnosti jednotlivých konstrukčních prvků.
V současné době má firma 6 zaměstnanců s kancelářemi v centru Liberce.
Ing Vít Hušek je absolventem ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT 0500799.
Firma KCE statika a dynamika staveb s.r.o. je kolektivním členem České betonářské společnosti.