Dřevostaby

Hasičská zbrojnice Krásná Studánka, klient Ing. arch. V. Šrut

Dřevěná rámová konstrukce spojená s ocelovou konstrukcí, plošné založení. DSP+DPS, 2016-2017