Parky

Úpravy okolí přehrady Harcov Liberec

Návrh kácení a výsadeb stromů, trvalkové záhony, návrh ozelenění kamenných svahů, návrh břehových výsadeb, plány péče o zeleň, návrh ochrany stromů při stavební činnosti. Návrhy útočišť živočichů (loggery-broukoviště, hibernaculum-zimoviště obojživelníků a plazů, hnízdiště kachen, hmyzí domečky.
Studie, DUR+DSP, DPS klient Statutární město Liberec, GP Snowplan s.r.o.

Sad Judr. Karla Jaroše, Liberec

Návrh výsadby stromů, trvalkový záhon, návrh výsadby do památníku – skleněného válce – strom s podsadbou květnatou loučkou, mobiliář do parku
Studie, DPS, AD, klient Kancelář architektury města, Statutární město Liberec
Návrh památníku MgA. Richard Loskot