Parky

Památník a sad Judr. Karla Jaroše, Liberec

Návrh výsadby stromů, trvalkový záhon, návrh výsadby do památníku – skleněného válce – strom s podsadbou květnatou loučkou, mobiliář do parku
DPS, klient Kancelář architektury města, Statutární město Liberec
Návrh památníku MgA. Richard Loskot