Parkovací domy

Parkovací dům Nemocnice Plzeň, klient ŽPSV a.s.

Spřažená konstrukce beton-beton, prefabrikovaný skelet s polotrámy a filigránovými deskami spřaženými s monolitickou dobetonávkou. DPS + VTD, 2016-2017